Cleanshift Energivisualisering

Solceller i Uppsala

För företag och organistationer

Ett nyutvecklat system som med fördel ansluts till förnyelsebara energikällor så som solcellsanläggningar och vindkraftverk. Systemet länkar energikällan till valfri hemsida för presentation av exempelvis aktuell elproduktion.